Consiliul Naţional al Elevilor

Consiliul Național al Elevilor (CNE) este structura națională de reprezentare a elevilor din învățământul preuniversitar din România

OBIECTIVE

Reprezentarea elevilor ca beneficiari principali ai sistemului de învățământ preuniversitar din România, participarea activă a elevilor în procesul decizional în legătură cu problemele care îi vizează, supravegherea respectării drepturilor elevilor, încurajarea schimburilor de experiență și a exemplelor de bune practici, sprijinirea dezvoltării tuturor substructurilor sale

MISIUNE

Misiunea CNE-ului este de a aduce vocea elevilor în prim-planul decizional al tuturor structurilor care au vreo implicare în domeniul educației la nivel național, voce conturată și propagată din elev în elev, din reprezentant în reprezentant.

logo-original

DIRECȚII DE ACȚIUNE

Apără interesele tuturor elevilor din România, reprezintă elevii în fața instituțiilor și organismelor abilitate, acționează ca organism care sprijină toate substructurile sale, utilizează orice modalități legale și legitime pentru a-și atinge obiectivele, elaborează și propune politici publice, alături de instituțiile abilitate, în ceea ce privește problemelor elevilor și ale învățământul preuniversitar

Prin ce se distinge Consiliul Național al Elevilor?

Consiliul Național al Elevilor este o structură independentă, ce menține o poziție neutră față de orice cult religios, asociație religioasă, partid politic sau formațiune politică și acționează exclusiv în interesul elevilor. Este o structură formată din elevi, pentru elevi, acest statut fiind obligatoriu pentru o funcție în Adunarea Generală sau în Biroul Executiv. Unul dintre cele mai mari atuuri ale CNE este rețeaua vastă ce ajunge până la firul ierbii, existența unui consiliu școlar al elevilor în fiecare școală fiind obligatorie. Astfel, pozițiile și demersurile noastre reflectă în timp real nevoile beneficiarilor primari ai educației, identificate în urma consultărilor substructurilor.

Cum te poți implica într-o structură a Consiliului Național al Elevilor?

Pentru a te implica într-una dintre structurile CNE nu trebuie să fii nici popular, nici olimpic, nici măcar cel mai îndrăgit de profesori, ci doar candidatul preferat al colegilor tăi. Alegerile la nivel școlar se desfășoară, de regulă, în luna octombrie, când reprezentanții elevilor sunt aleși pe baza unui dosar de candidatură și susținerea acestuia de către toți elevii școlii. Pentru început, te sfătuim să iei legătura cu consiliul județean al elevilor din județul tău și să afli când se va desfășura următoarea adunare generală, unde fiecare elev din județ poate participa ca observator.

De ce să te implici într-o structură a Consiliului Național al Elevilor?

Dacă nu pentru tine, atunci pentru colegul tău de bancă. Pentru că el face parte dintr-un sistem educațional ineficient, nejust și uneori chiar dăunător. Implică-te pentru a fi un garant al respectării drepturilor elevilor și pentru a aduce plusvaloare ca, în viitor, după demersurile la care ai luat parte, să stea în banca ta un elev mai fericit decât tine sau colegul tău de bancă.

Componență

Adunarea generală

Adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor este cel mai înalt organism decizional al CNE, care se întrunește în ședință ordinară de două ori pe an. Aceasta este formată din președinții consiliilor județene ale elevilor, președintele și cei 3 prim-vicepreședinți ai Consiliului Municipal al Elevilor București.

Biroul Executiv

Biroul executiv al Consiliului Național al Elevilor este organul executiv al Consiliului Național al Elevilor, cel mai înalt organism de luare a deciziilor în cadrul Consiliului Național al Elevilor, între adunările generale. Acesta este format din 11 persoane care îndeplinesc următoarele funcții: un președinte, 8 vicepreședinți, 2 secretari executivi.

Comisia Nationala de etica

Comisia Națională de Etică este formată din 3 membri aleși anual și monitorizează punerea în aplicare a regulamentelor, a hotărârilor, a deciziilor și a celorlalte tipuri de acte emise de Adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor și de Biroul executiv al Consiliului Național al Elevilor.

Biroul de presă

Biroul de Presă al Consiliului Național al Elevilor este o structură ce funcționează la nivelul Departamentului de Educație și Comunicare (Relații externe), cu structură flexibilă, ce se ocupă cu promovarea activității CNE și monitorizează impactul mediatic al acțiunilor structurii.

Noutăți

2 ani de la aprobarea Statutului Elevului
10 august 2018 – o zi importantă pentru toți elevii
Citeste mai multe ->
Gala Elevului Reprezentant
Din dorința de a înclina balanța către lucrurile bune care
Citeste mai multe ->
Tinerii solicită respectarea dreptului la învățământ de stat gratuit!
Tinerii solicită respectarea dreptului la învățământ de stat gratuit! Consiliul
Citeste mai multe ->