Istoria, chiar dacă invocă momente apuse, insuflă viață și o istorie bogată e fundamentul unui prezent roditor și a unui viitor fructuos. Astfel, povestea reprezentării începe în 1991 atunci când își fac apariția primele Consilii Școlare ale Elevilor. Aproape de începutul noului mileniu, și anume în 1999, prinde contur primul Consiliul Județean al Elevilor, la Dâmbovița. Trei ani mai târziu, în 2002, se înființează și primul Consiliul Județean al Elevilor coordonat exclusiv de elevi în județul Cluj.

    Ca urmarea a tuturor acestor mișcări din teritoriu ale elevilor după încă 4 ani, și anume în 2006, apare Consiliul Național al Elevilor reunind 18 județe. La acea vreme se aprobă și primul ROF – Regulament de organizare și funcționare al CNE. Un lucru pe de o parte amuzant, pe de o parte plin de semnificații este faptul că prima Adunare Generală a acestor elevi a debutat într-un autobuz, în localitatea Căciulata, județul Vâlcea. Adunarea Generală este structura deliberativă și forul suprem de decizie al Consiliului Elevilor la toate nivelurile sale.

    Primii pași ai Consiliului Național au fost anevoioși, fiind caracterizați de coordonarea directă a Ministerului Educației în perioada 2006-2009. Candidații la funcțiile din CNE erau aleși de o comisie formată din inspectori școlari, elevii care mergeau la Adunările Generale erau selectați de Inspectorii școlari generali și orice decizie a Consiliului fie el județean, fie el național trebuia să primească avizul Inspectoratului, respectiv al Ministerului.

    Vremuri mai faste se întrezăreau în 2010 când are loc Adunarea Generală ordinară de la Deva unde apare al doilea ROF al Consiliului Național al Elevilor. O specificație foarte importantă este faptul că de acum se înființează în fiecare județ Consiliul Județean al Elevilor. Și pentru a facilita dezvoltarea acestora s-au creat Consiliile Regionale ale Elevilor, 8 la număr. Încununând toate aceste realizări, CNE devenea independent de Ministerul Educației. Totuși, acest aspect a rămas doar unul de regulament, tipărit pe o hârtie. Urmau să mai apună câteva generații până la aceea care va lupta cu adevărat pentru independența decizională și faptică față de Minister.

    Mai trec încă 5 ani și ne aflăm în 2015, la Buzău unde are loc Adunarea Generală extraordinară a CNE unde se adoptă cel de-al treilea și curentul Regulament de organizare și funcționare al CNE. De această dată Consiliile Regionale se desființează, considerându-se că scopul lor a fost atins și de acum CNE a ajuns la maturitatea necesară să își gestioneze eficient structurile din teritoriu. Se înființează, totuși, Comisia Națională de Etică care urma să monitorizeze și să consilieze toate structurile Consiliului. Pe deasupra, CNE devine în acest an membru cu drepturi depline în OBESSU – organizația de reprezentare a elevilor la nivel european, ducând reprezentarea din România la un nivel superior, câștigând notorietate, înmulțind astfel argumentele pentru care CNE devenea o structură puternică și stabilă.

    După toate aceste progrese vizibile de la înființarea CNE și până la dobândirea independenței decizionale, de la un autobuz la existența CJE în fiecare județ, de la dorințe la realizări, Consiliul Național al Elevilor sărbătorește 10 ani de existență în februarie 2016 la Adunarea Generală ordinară de la Oradea.

    Și uite așa s-a conturat povestea strucuturii de reprezentare a elevilor din România. Au fost 11 generații, 11 președinți și 24 de Adunări Generale. Rezultatele se văd și acum: publicarea Statutului Elevilor, manuale școlare gratuite pentru toți elevii, naveta gratuită pentru elevi. De asemenea, elevii au început să creadă, să încerce, să lupte, să reușească. Vocea colegilor noștri este din ce mai puternică și, mai important, mai ascultată și înțeleasă de către Ministerul Educației și celelalte structuri decizionale.